Καινοτομία για έναν καλύτερο πλανήτη από την LG - Κεντρική Εικόνα

Η πανευρωπαϊκή πράσινη καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Καινοτομία για έναν καλύτερο πλανήτη» της LG περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση

Η LG ασκεί ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της - Κεντρική Εικόνα

Η πράσινη στρατηγική της εταιρείας διαχωρίζεται σε 4 κατηγορίες: Άνθρωπος, Ενέργεια, Πόροι και Συσκευασία.